Skafferiet mellan kust och fjäll

Underlagsrapport till den regionala livsmedelsstrategin. Beskriver primärproduktionen i Västerbotten och potentialen för ökad livsmedelsproduktion och förädling. .