Underlagsrapport: Lokal mat i offentliga kök

Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar med att öka andelen närproducerade livsmedel i offentliga kök, i till exempel skolor och äldreboenden. Underlagsrapport: Lokal mat i offentliga kök är framtagen av Region Västerbotten  som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.