Regional livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten

Västerbottens regionala livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten. Strategin beskriver nuläge, mål och behovet av insatser för att utveckla livsmedelsnäringen i Västerbotten. Beslutat i maj 2021 och sträcker sig fram till 2030.