Förstudierapport: Innovation i livsmedelskedjan i Västerbotten och Norrbotten

Rapporten beskriver ett antal  livsmedelsvärdekedjor  och pekar på potential för utveckling, med särskilt fokus på vilda bär och odlad fisk. Förstudierapport: Innovation i livsmedelskedjan i Västerbotten och Norrbotten är framtagen av RISE och har använts som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.