Del 1 i Länsstyrelsen Västerbottens NYA! digitala seminarieserie ”Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid” för länets primärproducenter

Temat: Klimatanpassning på gården

Målgrupp: Primärproducenter med fokus på länets lantbrukare

För anmälan och mer info: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2022-02-21-gront-och-blatt—viktiga-naringar-for-en-hallbar-framtid.html

mars 15 @ 18:50
18:50 — 20:00 (1h 10′)

Länsstyrelsen Västerbotten