Utbildningen fokuserar på grundläggande kunskaper om livsmedelshygien som ska bidra med trygghet och förståelse för branschriktlinjerna samt att fler ska vilja och kunna sälja och servera mat i t ex hembygdsgårdar, enklare serveringar och andra samlingslokaler. Utbildningen ska också ge kunskap om var man kan hitta ytterligare information och material som kan vara till stöd för verksamheten. 

  • God livsmedelshygien för fräsch och säker mat 
  • Livsmedelslagstiftningen i korthet 
  • Kontakt med kommunen – om riskklassificering och registrering 
  • Livsmedelslokalen, tillfälliga serveringar, rent vatten 
  • Frisk och ren personal, virus, bakterier och kontaminering 
  • Allergener 
  • Att veta vad man serverar – märkning och spårbarhet 
  • Exempel på rutiner vid arbete i kök och servering (ordning och reda, temperatur, tid, förvaring, servering, rengöring/städning) 
  • Så kommer du vidare: Förslag på hjälpmedel och branschriktlinjer 

Kontakt med matkonsulterna på Hushållningssällskapet som håller i utbildningen
Cecilia Sassa Corin, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
Anna Magnusson, anna.magnusson@hushallningssallskapet.se

maj 13 @ 17:00
17:00 — 19:00 (2h)

Digitalt

Hushållningssällskapet

Anmälan