Med odlingssystem där träd, buskar och andra perenna växter ingår i en planerad samplantering kan odlingen, tillsammans med betesdjuren, skapa hållbar livsmedelsproduktion, minskat behov av fossil energi och hög biologisk mångfald. Vill du veta mer om vad agroforestry och skogsträdgårdsodling är och hur man kan förhålla sig till det i de nordligare delarna av vårt land, både i det mer storskaliga jordbruket och i den egna trädgården? Då är du välkommen till denna lunchträff med Sofia Martinell-Funch, rådgivare på Agroforestry Sverige, och Annevi Sjöberg, författare, odlare och lärare inom skogsträdgårdsodling. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

mars 14 @ 12:10
12:10 — 13:00 (50′)

Onlinemöte

Hushållningssällskapet, Kompetenscentrum Mat i Norr, RISE