Aktiviteter & insatser

Aktiviteter och insatser i livsmedelsstrategins riktning På det här sidorna vill vi berätta om vilka insatser som pågår, främst i Västerbotten, men också i närområdet och till viss del nationellt, för att bidra till en utvecklad livsmedelsnäring. Indelningen följer den regionala livsmedelsstrategis struktur och tanken är att sidorna ska ge en överblick på vad som […]