Markförmedling

Markförmedling, Länsstyrelsen Västerbotten. Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljömål. Mycket av den odlings- och betesmark vi har i vårt län tenderar att växa igen då bristen på djurhållare ökar på många platser. Länsstyrelsens markförmedling ger djurhållare och odlingsintresserade, som saknar egen mark, möjlighet att söka mark och markägare har i sin tur […]