Biogas en viktig pusselbit i ett hållbart livsmedelssystem 

En ny policy brief från SLU Future Food vill lyfta biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem.

Författarna till policy briefen är sju forskare vid SLU och Linköpings universitet, som alla ingår i Biogas Solutions Research Center (BSRC), ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning. I policy briefen ger forskarna åtta rekommendationer på åtgärder som skulle kunna stärka svensk produktion av biogas och biogödsel. Samtidigt betonar de behovet av tvärsektoriell samordning.

Webbinarium den 8 maj

SLU Future Food bjuder också in till ett webbinarium den 8 maj, där biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem kommer att diskuteras på ett webbinarium med utgångspunkt från rekommendationerna i policy briefen tillsammans med forskare, biogasproducenter och företrädare för myndigheter och regioner.

SLU Future Food
Bild lånad från SLU Future Food