Att skapa lockande matevent

Den 21a maj erbjuder Hushållningssällskapet ett webinar där de utgår från spannmål och bröd som exempel på hur man kan skapa lockande aktiviteter för matvent. 

Spannmål har en lång historia inom svensk matkultur och är än idag en av våra viktigaste och mest mångsidiga råvaror. Det finns en mängd olika infallsvinklar kring spannmål och därmed många sätt att skapa events med spannmål i fokus. 

Att få följa livsmedelkedjan från åker till bord kan väcka nyfikenhet och locka till besök på hembygdsgårdar och liknande verksamheter. Att få uppleva smaken av lokala råvaror och veta var maten kommer ifrån ger en extra dimension till upplevelsen.

Traditionella livsmedelhantverk och metoder för att förädla och förvara mat är kunskap som vi behöver ta med oss in i framtiden, både för att det är gott och för vår säkerhet/beredskap.

Mat och mathantverk kan också bygga broar mellan olika kulturer och platser.  Matevent kan vara allt ifrån att arrangera matmarknad till fikarally och svampplockning.

Webbinariet har som mål att inspirera till att arrangera större eller mindre aktiviteter som skulle kunna passa på Hembygdsgårdens dag eller liknande event. 

Medverkande:
• Anders Lunneryd – lantbrukare och mjölnare
• Karin Gerhardt – forskare på SLU och projektet Svenska bröd
• Margareta Englund – Tunnbrödsakademin
• Åsa Holmgren – Matkult.se

Hushållningssällskapet
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling