Ät hela Västerbotten

Hur ska man kommunicera så att fler väljer livsmedel som producerats i Västerbotten? Det ska Länsstyrelsen Västerbotten försöka ta reda på i samverkan med butiker, restauranger, kockar, akademi, länets producenter och kommunala näringslivsfunktioner i det nya samarbetsprojektet Ät hela Västerbotten.

Målet med projektet är att i samverkan skapa fler försäljningskanaler och ökad tillgänglighet för både konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel från Västerbotten. En ökad efterfrågan av livsmedel från Västerbotten stimulerar inte bara livsmedelsproduktionen utan även den lokala ekonomin, därför är det också viktigt i projektet att arbeta för att fler väljer den lokala maten.

Mer om projektet kan du läsa här.