Är du säker?

Lantbruket är en olycksdrabbad bransch. Varje år sker många olyckor med svåra skador och ibland dödlig utgång. Det finns många vinster med att jobba förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet. Vid två tillfällen den 24 februari erbjuder LRF webbinarier där du får tips om hur du kan arbeta med att skapa säkrare och attraktivare arbetsplatser samt råd om hur du kan göra i väntan på ambulansen om olyckan skett. 

Läs mer och anmäl dig här: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gXzSzc8Bh0KgpzgHIp80mCi4G1VITaNImhtckeQ10ZZUQU5XOUgzMjlIODY4VjhMMlVFNTdZSEI4WS4u