Sälj dina livsmedelsprodukter i Revolt – Umeås nya återbruksgalleria!

Många konsumenter efterfrågar lokalproducerade och hållbara produkter. I Revolt
samlas dessa under 
ett och samma tak. Vill du sälja dina livsmedelsprodukter där?

 

Revolt är en del av projektet Restart Umeå och ligger i MVG-gallerian. Att ställa ut
på Revolt innebär ingen 
kostnad de första tre månaderna. (Vill du sedan fortsätta sälja kostar det några hundra per månad.)

Denna mötesplats kan även vara starten för nya samarbeten mellan hållbarhetsorienterade företag – kanske har du en restprodukt som någon annan kan använda eller vice versa?

 

Initiativet är en del av Hushållningssällskapets projekt Mat från bonden.

Kontakta projektledare Carolin Vallgren om du har några frågor.

Carolin.vallgren@hushallningssallskapet.se

070 333 56 31

 

Läs mer här