Den 8 december 2017 arrangerades ett uppstartsmöte för arbetet med Västerbottens regionala livsmedelsstrategi. På plats var aktörer från hela kedjan inom länets livsmedelsproduktion- och utveckling.

Hade du inte möjlighet att delta? Här kan du se dagens talare i efterhand

Följande presentationer visades under dagen:

Edlunds lantbruk
Emanuel Nygren, Umlax
Grönsaksfabriken
Mer mat från Västerbotten – den regionala livsmedelsstrategin
Coop nord
Näringsdepartementen – Den nationella livsmedelsstrategin 20171208