Lägesrapport december 2018

Den största utmaningen handlar om att små företagare har svårt att distribuera sina varor. Det är ett stort problem. Företagare, transportbolag har intervjuats för att hitta framtida lösningar. Den 5 december arrangerades en workshop i Lycksele.


Samlad rapport, maj 2019

Rapport Transport och logistik


Kontakt:
Lena Friborg, Region Västerbotten
070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se