Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Inom vilka områden kan Västerbotten öka sin primärproduktion, vilka hinder finns och hur löser vi dem?

Lägesrapport, december 2018

Just nu pågår intervjuer med länets mjölkföretagare under 45 år. Syftet är att kartlägga vilket kompetensbehov som efterfrågas. Underlaget utgör grunden till ett kommande mjölkprojekt.


Kontakt:
Mats Granath, regionchef, LRF
090-10 80 22, mats.granath@lrf.se