Om fokusområdet

Livsmedel som produceras i Västerbotten medför många mervärden jämfört med mat producerad på andra håll i världen. Regler och villkor upplevs ibland som ett hinder för utveckling, men är samtidigt en garant för mervärden samt utgör förutsättning för export. Fokusgruppen ska bidra till att utveckla området regler och villkor genom att analysera och diskutera bl a nedanstående frågeställningar.

Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Hur kan man inom ramarna för rådande lagstiftning och med bibehållna mervärden gemensamt skapa ökad tillväxt inom livsmedelssektorn?
  • Hur kan kontrollen hjälpa företagen att vässa och utveckla sin verksamhet för att behålla och utveckla de svenska mervärdena?
  • Hur kan konsumenterna utbildas så att de gör medvetna val, svensk och helst västerbottnisk mat?

Lägesrapport, september 2018

Under hösten kommer Länsstyrelsen gå ut med enkät till jordbrukare för att ta reda på hur de upplever tillsynen idag. Längre fram under hösten kommer också en workshop att arrangeras.


Samlad rapport, maj 2019

Regler och villkor


Kontakt:

Annelie Grip Hansson, Länsveterinär
Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
annelie.griphansson@lansstyrelsen.se