Nu är allt underlag från våra fokusområden insamlat. Innehållsrika rapporter som under sommaren ska processas och bli till ett första utkast av Västerbottens livsmedelsstrategi. Detta underlag kommer under hösten 2019 att gå ut på remiss och därefter tar regionfullmäktige beslut om strategin i början av 2020. Det ser vi fram emot!

Här kan du se underlag från några fokusområden