Den regionala livsmedelsstrategin beslutades av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd ( RUN) den 19 maj 2021. Arbetet med att ta fram strategin är ett samarbete mellan Region Västerbotten, LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.  

Välkommen att ta del av strategin:

Regional livsmedelsstrategi lågupplöst
Regional livsmedelsstrategi högupplöst