Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Hur ser politikens vilja och ambition ut när det kommer till att handla svensk och lokal mat till offentliga kök?
  • Vilka svårigheter finns, och hur ökar vi andelen lokal mat i den offentliga sektorn?

Lägesrapport, september 2018

Arbetet startade med en träff den 19 maj i Umeå. Deltagarantalet var högt, och under dagen diskuterades möjligheter och utmaningar med ökad andel lokal mat i de offentliga köken. Nu fortsätter arbetet med en kartläggning av dagsläget. Inköpare, kostchefer och leverantörer intervjuas. Kontakt hålls med grossister och framöver även med producenter. Vi har också intervjuat representanter från branschen, om vikten av lokalproducerad mat i de offentliga köken. Se intervjuerna här.


Samlad rapport, maj 2019

Rapport Lokal mat i offentliga kök


Kontakt:

Susanne Marklund, European minds
070-316 37 22, susanne.marklund@europeanminds.com

Lena Friborg, Region Västerbotten
070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se