Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Hur ser Västerbottens livsmedelsexport ut idag?
  • Vilka ambitioner finns att öka exporten och hur hjälper vi företag med det?

Kontakt:
Ulf Blomqvist, projektkoordinator, Region Västerbotten
070-557 57 42, ulf.blomqvist@regionvasterbotten.se