Kategori: Aktuellt

Externa livsmedelsprojekt

Externa livsmedelsprojekt

Runt om i länet pågår flera parallella projekt med fokus livsmedel och livsmedelsproduktion. Här hittar du information kring några av dem.

Hur påverkade torkan våra lantbrukare?

Hur påverkade torkan våra lantbrukare?

Det varma klimatet under sommaren 2018 var inte bara en fröjd för semesterfirare, utan också en bidragande faktor till torka och uteblivna skördar för våra lantbrukare. Den 18 september höll Länsstyrelsen Västerbotten ett seminarium och workshop kring ämnet och vilka...
Men vad ska vi äta då?

Men vad ska vi äta då?

Lokalproducerat och hållbart är begrepp som ofta hörs i sammanhang där livsmedelsproduktion och konsumtion diskuteras. Men vad innebär det att producera och konsumera livsmedel hållbart? Vilken betydelse har egentligen matens ursprung? Det diskuterade vi under ett...
Uppstartsmöte december 2017

Uppstartsmöte december 2017

Den 8 december 2017 arrangerades ett uppstartsmöte för arbetet med Västerbottens regionala livsmedelsstrategi, med god uppslutning från många olika aktörer inom länets livsmedelsutveckling.