Kategori: Aktuellt

Nästa steg

Nästa steg

Nu är allt underlag insamlat och sammanställningen av livsmedelsstrategin kan börja.

Fokusområden spelar in till strategin

Fokusområden spelar in till strategin

För att skapa en översiktlig helhetsbild över strategins innehåll har vi delat upp arbetet i 12 olika fokusområden. Nedan följer rapporter från några av områdena och de frågor som behandlats under 2018.

Workshop om samisk matvision

Workshop om samisk matvision

Den samiska kulturarvet är en viktig del av Västerbotten. Traditioner och sätt att producera mat som vi behöver ta tillvara på, men också ta hänsyn till i den regionala livsmedelsstrategin. I samarbete med Svenska Samernas Riksförbund arrangerades en workshop för att lyfta de behov och förutsättningar som finns hos samiska livsmedelsaktörer.

Västerbotten mästare i mathantverk

Västerbotten mästare i mathantverk

Under 2018 års SM i Mathantverk gjorde Västerbotten strålande insatser och tog hem fyra guld, fyra silver och ett brons. Pristagarna tävlade i klasserna charkuteri, fiskförädling, mejeri och innovativt mathantverk.