Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Vilka utmaningar och problem finns kring generations- och ägarskiften i jordbruket, och hur underlättar vi för dem?

Lägesrapport, december 2018

Under hösten har kursen Framåtblick pågått. Några utvalda företag har deltagit. Kursen har berört bland annat den nya generationens syn på branschen, finansierings- och överlåtelseformer, attityder och marknadsföring. Målet med kursen är att företagen ska ta fram en egen handlingsplan.


Samlad rapport, maj 2019

Vem tar över gården – underlag till livsmedlsstrategin


Kontakt:
Gunnar Forsgren, LRF
070-333 49 68, gunnar.forsgren@lrf.se