Runt om i länet pågår flera parallella projekt med fokus livsmedel och livsmedelsproduktion. Nedan hittar du information kring några av dem.

Lapland a culinary region

Lapland a culinary region är ett projekt som syftar till att sätta Lappland och dess unika livsmedelsprodukter på kartan. Framförallt ligger fokus på exportmogna måltidsupplevelser och produkter. Projektet drivs av Vilhelmina kommun. 

Kontakt
Ulla Blomqvist, projektledare
ulla.blomqvist@tavelsjo.se

Wet Grain Package

Projektet Wet Grain Package syftar till att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i området Botnia-Atlantica. Ett område som på grund av klimatet har sämre förutsättningar för spannmålsodling än området söderut. EU-projektet är ett samarbete mellan Svensk Maskinprovning, SLU, Yrkeshögskolan Novia i Finland och Norskt institutet för bioekonomi i Norge.

Kontakt
Niklas Frände, projektledare
niklas.frande@novia.fi

Foodbait

Projektet Food Bait syftar till att bygga upp en miljö för erfarenhets- och kunskapsutbyte, för att stödja ökat tillväxt i mindre företag inom Botnia Atlantica-regionen. Plattformen för implementering utgörs av en serie workshops, utvecklade i nära samarbete med regionala företag. Ett format designat för nätverksbyggande och bildandet av nya ekosystem mellan företag och entreprenörer. Projektet drivs av Umeå Universitet och University of Turku.

Kontakt
Julia Berggren, Umeå Universitet
Kontaktformulär

Mobevi

Mobevi är en förstudie med syfta att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka. För att utveckla småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat behövs bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket. Projektet drivs av Region Västerbotten.

Kontakt
Bianca Byring, Kollektivtrafikstrateg, Region Västerbotten
bianca.byring@regionvasterbotten.se

Fairtrade City Umeå

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Umeå är en diplomerad Faitrade City sedan 2013, och arbetar för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Kontakt
Erica Ohlsson, Projektledare
erica.ohlsson@umea.se

Hållbara restauranger

Hållbara restauranger är ett nätverk av restauranger som arbetar för en hållbar restaurangnäring. Deltagarna får verktyg för att utveckla sina verksamheter i en hållbar riktning. Nätverket finns på flera platser i landet och drivs i Umeå genom Umeå kommun.

Kontakt
Philip Näslund, Projektledare
philip.naslund@umea.se