Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Hur ser livsmedelsförädlingen ut i Västerbotten idag och hur ökar vi den?
  • Hur utvecklar vi distributionsledet till handel, restauranger och turismföretag?
  • Kan vi utveckla distribution av lokal mat direkt till konsument?

Samlad rapport, maj 2019

Småskalig livsmedelsproduktion och försäljningsvägar


Kontakt:

Stina Fernerud, Projektledare Landsbygdsutveckling
Regional tillväxt, Länsstyrelsen Västerbotten
stina.fernerud@lansstyrelsen.se

Marika Linder, Verksamhetsledare
Regional tillväxt Länsstyrelsen Västerbotten
marika.linder@lansstyrelsen.se