Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Svårigheten att få banker och andra finansieringskällor att satsa på investeringar i livsmedelsnäringen
  • Hur kan vi underlätta för företagare att hitta lämpliga investerare?

Lägesrapport december 2018

Arbetet inom fokusområdet fortsätter. Förutsättningar för finansiering och stöd ekonomisk planering diskuteras mellan bankerna, LRF och Länsstyrelsen. Information och utbildningar är nödvändigt för att våra företagare ska tänka framåt och långsiktigt. Det handlar om långsiktig överlevnad för individen.


Kontakt:
Mats Granath, regionchef, LRF
090-10 80 22, mats.granath@lrf.se