Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Vem bär ansvaret för samhällets livsmedelsberedskap i kris?
  • Hur ser beredskapen ut idag, och hur förbättrar vi den?

Lägesrapport, september 2018

Kommunerna har ett stort ansvar att förse invånarna med livsmedel om kris skulle infinna sig. Länsstyrelsen bjöd in till en första träff i Skellefteå 29-30 augusti. Där diskuterades hur principen för arbetet kan läggas upp i kommunerna. Medverkade gjorde bland andra Livsmedelsverket. Nu fortsätter Länsstyrelsen att utarbeta en analys kring området.


Samlad rapport, maj 2019

För en tryggad livsmedelsförsörjning i Västerbotten


Kontakt:

Jonathan Edmundsson, Handläggare
Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
jonathan.edmundsson@lansstyrelsen.se