Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Vilken forskning bedrivs idag i Västerbotten och norra Sverige med avseende på livsmedelsnäringen och hur kan den stärkas?
  • Hur kan vi öka samverkan och kunskapsspridningen mellan högskolor, universitet och det omgivande näringslivet?
  • Vilka är behoven att innovationsstöd, inkubatorsverksamheter och eventuella centrumbildningar finns inom livsmedelsnäringen i norra Sverige?

Lägesrapport december 2018

Vi ser tydligt behovet av en långsiktig plattform inom områdetför att utveckla livsmedelsindustrin i Västerbotten. Två workshops har genomförts. En med företagare, för att identifiera behov, och en med forskare. Vidare jobbar vi med att hitta former för arbete med innovation och utveckling.


Kontakt:

Lena Friborg, Region Västerbotten
070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se